Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  letarg śmierć pozorna, chorobowy stan senności, cechujący się brakiem reakcji na bodźce i osłabieniem czynności życiowych organizmu.
 

Etym. - gr. lēthargos 'jw.' od lēthē 'zapomnienie; mit. gr. Lete, rzeka Zapomnienia w Hadesie'; po napiciu się z niej dusza zmarłego traciła pamięć o swym życiu na Ziemi; por. Styks.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku