Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Entwicklungsroman nm., dosł. powieść o rozwoju, tj. opisująca rozwój i kształtowanie się osobowości bohatera od dzieciństwa do wieku dojrzałego (por. Bildungsroman; Künstlerroman).
 

Etym. - nm. 'jw.'; Entwicklung 'rozwój; dojrzewanie' od entwickeln 'rozwijać' ent- 'roz-'; wickeln 'zwijać' od Wickel 'zwój'; Roman 'powieść' z fr., zob. romans.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku