Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dysjunkcja log. językozn. zdanie złożone z 2 zdań za pomocą spójnika "albo" (w znaczeniu "zachodzi co najwyżej jedno z dwojga"); biol. przerwa między geogr. obszarami występowania gatunków a. grup zwierząt lub roślin.
 

Etym. - łac. disiunctio 'rozdzielenie; niezgodność' od disiungere 'oddzielać; rozróżniać'; zob. dys- 1; iungere, zob. iunctim.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku