Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metr 1. (m) podstawowa jednostka długości w systemie metrycznym. 2. przest. nauczyciel (zwł. tańca, muzyki, języków).
  -METRIA w złożeniach: sztuka, proces a. nauka mierzenia.
  -METR- w złożeniach: miara; przyrząd do mierzenia; metrum.
 

Etym. - 1. fr. métre 'metr' z gr. métron 'miara'; por. asymetria; symetria; audiometr; barometr; diametralnie; heksametr; hipsometria; metrologia itd. 2. fr. maître 'pan (domu); nauczyciel; mistrz' z łac. magister zob. magister; por. metresa; mistral.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku