Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anastrofa lit. odwrócenie zwykłego porządku wyrazów dla efektu retor. a. powtórzenie wyrazów w porządku odwróconym.
 

Etym. - gr. anastrophē 'odwrócenie'; zob. ana-; strofa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku