Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwadra faza Księżyca a. planety, podczas której widoczna jest połowa półkuli.
  kwadrant ćwiartka obwodu koła; gra młodzieżowa zbliżona do palanta; astr. przyrząd do pomiaru kątów; dawn. astr., żegl. narzędzie do oznaczania położenia gwiazd.
  kwadrylion bilion bilionów a. tysiąc trylionów; zob. bilion.
  kwadryga u staroż. Greków i Rzymian - dwukołowy rydwan zaprzężony równolegle w 4 konie, używany do wyścigów i uroczystych pochodów.
  kwadrat prostokąt o równych bokach; mat. druga potęga, iloczyn z pomnożenia liczby przez siebie; stopień (wielkość) czcionki druk. (48 punktów).
  kwadratura koła - (niewykonalna za pomocą cyrkla i linijki) konstrukcja kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła.
  kwadrofonia elektroakustyczne odtwarzanie dźwięku w układzie czterokanałowym (czterogłośnikowym).
 

Etym. - łac. quadrans dpn. quadrantís 'ćwiartka', quadratus 'czworoboczny' i quadrare 'nadawać kształt czworoboku' od quadra 'kwadrat(owa kromka)'; zob. -fon-; quadriga 'kwadryga' (od quadriiugus 'czwórka w zaprzęgu'; iugum 'jarzmo; zaprzęg') i fr. quadrillion 'milion trylionów' (-illion wg (m)illion 'milion') z łac. quadr(i)- w złożeniach 'czwór-, czworo-'; por. eskadra; kadr(yl); quadrivium; trokar.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku