Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konsonans muz. współbrzmienie a. następstwo co najmniej dwóch dźwięków, dające wrażenie zgodności (por. dysonans); lit. rym niepełny, niedokładny, polegający tylko na zgodności spółgłosek; por. asonans.
  konsonant spółgłoska; por. wokaliczny.
 

Etym. - łac. consonans dpn. consonantis p.pr. od consonare 'współbrzmieć zgodnie'; zob. kom-; sonare, zob. sonata.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku