Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nacja naród, narodowość.
  nacjonalista zwolennik nacjonalizmu; członek partii narodowej; narodowiec.
  nacjonalizacja unarodowienie, uspołecznienie; upaństwowienie; przejęcie, wywłaszczenie na rzecz państwa.
  nacjonalizm ideologia i polityka podporządkowująca wszystko interesom własnego narodu, żądająca dla niego specjalnych przywilejów, dyskryminująca inne narody (a. mniejszości narodowe), często w sposób agresywny; (por. szowinizm; jingo; partykularyzm; izolacjonalizm; patriotyzm; internacjonalizm).
 

Etym. - łac. natio 'urodzenie; rasa; lud; naród' od (g)natus p.p. od nasci 'rodzić się; pochodzić (od)'; por. antenat; denaturat; denat; impregnacja; naturalia; prenatalny; pronatalistyczny; renesans.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku