Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  żandarmeria korpus żandarmów; w wielu krajach policja wojsk.; w niektórych krajach - policja wiejska; w Rosji carskiej - policja polit.
 

Etym. - fr. gendarmerie 'żandarmeria' od gendarme 'żandarm; policjant wiejski' ze śrdw.fr. gensdarmes 'kawalerzyści' od gent d'armes, dosł. 'zbrojni'; fr. gent 'ród; rasa; plemię' z łac. gens, zob. gentry; fr. arme 'oręż; broń; obrona' z łac. arma, zob. armada.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku