Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  szupo niemiecka mundurowa policja porządkowa (1920-45).
 

Etym. - skr. od Schu(tz)po(lizei); Schutz, zob. esesman; Polizei 'policja' z łac. politia '(władza) państwo(wa)' od gr. politeía 'obywatelstwo; rząd; państwo' z polítēs, zob. polityka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku