Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  erozja żłobienie, rozmywanie powierzchni ziemi przez wody płynące a. (rozszerz.) przez inne czynniki zewn., jak wiatr, lodowce (por. ablacja; abrazja; eoliczny).
 

Etym. - łac. erosio 'wygryzanie; żłobienie' od erodere 'wygryzać; pożerać'; e- zob. eks-; rodere 'gryźć'; por. korozja; rostra.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku