Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pensja stała płaca (miesięczna, roczna); dawn. renta, emerytura; przest. szkoła dla dziewcząt.
  pensjonat (prywatny) dom wczasowy z utrzymaniem; przest. szkoła dla dziewcząt.
  pensjonować przest. przenosić na emeryturę; wyznaczać komu stałą rentę, emeryturę.
  pensjonariusz mieszkaniec pensjonatu.
  pensjonarka przest. uczennica.
 

Etym. - fr. pensionner 'pensjonować' i pensionnat 'pensjonat, zakład wychowawczy' od pension 'pensja; pensjonat' z łac. pensio 'odważenie; zapłata; rata; czynsz' od pendere 'ważyć; rozważać (w myśli); płacić'; por. pensum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku