Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

caviardage [wym. kawiardaż] (poł. XX w.) fr., usunięcie przez cenzurę a. redaktora naczelnego pewnych ustępów tekstu napisanego w celu publikacji.
 

Etym. - fr. od caviarder pop. 'cenzurować; wymazywać atramentem ustępy tekstu nie dopuszczone do publikacji przez cenzurę'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku