Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sedymentacja osadzanie się zawiesin na dnie zbiornika pod wpływem siły ciężkości; tworzenie się osadów geol. przez opadanie mas mineralnych a. szczątków organicznych na dno wód a. powierzchnię lądu (np. pustyń).
 

Etym. - łac. sedimentum 'osad; fusy' od sedēre, zob. sesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku