Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  barkentyna, szkunerbark, dawn. żegl. trójmasztowiec handl. z przednim masztem o ożaglowaniu rejowym, a pozostałymi - gaflowym (późn. także 4- i 5-masztowiec).
 

Etym. - ang. barkentine 'jw.'; bark, barque 'żegl. bark, trójmasztowiec' + -entine, -antine jak w (brig)antine, zob. brygantyna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku