Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diastazy zob. amylazy.
  diastema krawędź bezzębna, rozsunięcie zębów, symetryczna, obustronna przerwa między zębami niektórych ssaków (łac. margo interalveolaris).
 

Etym. - fr. diastase 'jw.' (z gr. diástasis 'oddzielenie') i gr. diástēma 'przerwa; odstęp' od diistánai 'oddzielać'; dia- 'przez-; roz-'; histánai, zob. statyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku