Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konfekcja odzież gotowa w handlu; sklep z odzieżą; (masowa) produkcja odzieży.
 

Etym. - fr. confection 'sporządzenie; jw.' z łac. confectio 'dokonanie' od conficere 'sporządzić'; zob. kom-; facere, zob. fakcja; por. confetti.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku