Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apercepcja psych. proces postrzegania, poznawania i przyswajania sobie nowych wyobrażeń, wiążący treść nowych postrzeżeń z dotychczasowym osobistym doświadczeniem i wiedzą; filoz. świadomość samego siebie, postrzeganie przez umysł jego własnych stanów.
 

Etym. - a- zob. ad-; percepcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku