Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

cobol [wym. ko...] cyber. język proceduralny do przetwarzania danych, gł. o charakterze adm. i ekon.
 

Etym. - ang. 'jw.' skr. z co(mmon) b(uisness) o(riented) l(anguage) 'język do celów przem.-handl.'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku