Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  molibden chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal srebrzystobiały, kruchy, twardy.
 

Etym. - łac. molybdaena 'siarczek ołowiu (galenit, byszcz ołowiu)' z gr. molýbdaina 'ołowianka' od mólybdos 'ołów'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku