Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  racjonalista zwolennik racjonalizmu.
  racjonalizator wprowadzający racjonalizację, usprawnienie.
  racjonalizm filoz. kierunek w teorii poznania przyznający rozumowi miejsce naczelne (por. a priori; intuicjonizm; empiryzm), uważający go za źródło poznania wyższe i niezależne od doświadczeń zmysłowych (por. sensualizm); postawa filoz. i nauk. domagajaca się niezależności wiedzy od wiary, tradycji, dogmatów i przesądów (por. fideizm; irracjonalizm; mistycym).
  racjonalny rozumny; oparty na zasadach poprawnego myślenia i skutecznego działania; uzasadniony; wyrozumowany.
  racjonalizacja usprawnienie (uproszczenie; obniżka kosztów) organizacji, produkcji; zastąpienie nadnaturalnego wyjaśnienia racjonalnym; psychol. dostarczenie pozornie słusznych przyczyn własnego a. cudzego zachowania się, którego prawdziwe motywy są całkiem inne, nieznane a. ukryte w nieświadomości.
  racjonalistyczny nacechowany racjonalizmem.
 

Etym. - łac. rationalis 'rozsądny' od ratio 'rachunek; osąd; rozum; metoda'; por. irracjonalny; rezoner.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku