Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  instytucja zakład o charakterze publ., działający w jakiejś dziedzinie; zespół norm prawnych a. obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia; organizacja, placówka oparta na tych normach.
  instytut zakład naukowo-badawczy; zakład naukowo-dydaktyczny wyższej uczelni; dawn. zakład wychowawczo-naukowy a. dobroczynny.
 

Etym. - łac. institutio 'urządzenie; zwyczaj; pouczenie; naznaczenie spadkobiercy' od institutus p.p. od instituere 'umieszczać; zakładać; kształcić'; zob. in- 2; statuere, zob. statut.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku