Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  krokszyn archit. występujące przed lico muru zakończenia belki stropowej, zazw. rzeźbione, stosowane jako wspornik, konsola.
 

Etym. - nm. Kragstein (pod wpływem Kragen dawn. 'szyja; kołnierz'); Tragstein 'jw.'; tragen 'nosić, dźwigać'; Stein 'kamień'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku