Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  liberalizm system poglądów burżuazji, powstałych w okresie jej walki z ustrojem feud., oparty na indywidualistycznej koncepcji człowieka, dążący do zagwarantowania swobody działania jednostkom (zwł. w dziedzinie polit. i gosp.) i usunięcia interwencji państwa (por. laissez faire...; protekcjonizm); tolerancyjność, brak rygoryzmu; pobłażliwość.
  liberał zwolennik liberalizmu; członek partii liberalnej.
  liberalny zgodny z zasadami liberalizmu; tolerancyjny.
 

Etym. - hiszp. liberales 'Wolnościowcy (nazwa hiszp. stronnictwa z pocz. XIX w.)' od liberal 'liberalny' z łac. liberalis 'wolnościowy; szczodry' od liber 'wolny'; por. artes liberales; liberia; libertyn; liberum veto; vers libre.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku