Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Day-Glo [wym. dejglou] farba fluorescencyjna, błyszcząca i jarząca się w świetle dziennym, używana na znaki drogowe i reklamy.
 

Etym. - ang. nazwa handl., od day 'dzień' i glow 'błyszczeć, żarzyć się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku