Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Daniel (a. drugi Daniel) człowiek bystrego, jasnego sądu, lotnego umysłu, wybitnej inteligencji; por. a Daniel come...
 

Etym. - wg apokryfu biblijnego Historia (cnotliwej) Zuzanny, prawdop. pierwszej powieści detektywnej, w której prorok Daniel przesłuchuje świadków (lubieżnych starców) oddzielnie i skazuje ich za krzywoprzysięstwo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku