Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  grynderstwo zakładanie, w okresie koniunktury gospodarczej, przedsiębiorstw mających dać szybki zysk oparty na spekulacji (koniec XIX i pocz. XX w.).
 

Etym. - nm. Gründerzeit 'okres grynderski'; Gründer 'założyciel' od gründen 'zakładać; (u)fundować' z Grund 'grunt; tło; przyczyna'; Zeit 'czas'. W Niemczech dotyczy okresu 1871-73 po wojnie fr.-prus., kiedy, na bazie koniunktury wynikłej z fr. odszkodowań wojennych, zakładano wiele niesolidnych przedsiębiorstw, kończących się bankructwem.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku