Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fuga 1. szczelina, szpara; spoina, miejsce połączenia cegieł, krawędzi płyt, desek. 2. imitacyjna forma muz. polifonicznej z tematami przeprowadzanymi kolejno przez wszystkie głosy; med. ucieczka o charakterze impulsywnym, nagłe, nie planowane opuszczenie miejsca pobytu, objaw wielu zaburzeń psych.; por. poriomania.
 

Etym. - 1. nm. Fuge 'jw. 1' od fügen 'łączyć; spajać'. 2. wł. 'ucieczka; jw. 2' od łac. fuga 'ucieczka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku