Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sekwestr prawn. oddanie majątku a. rzeczy spornej w tymczasowy zarząd osobie trzeciej; zajęcie przez państwo majątku nieprzyjacielskiego na czas wojny; dawn. konfiskata.
  sekwestrator urzędnik ściągający przymusowo należności od dłużników; egzekutor, komornik.
 

Etym. - śrdw.łac. sequestrator 'depozytariusz' z łac. sequester 'pośrednik; powiernik; jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku