Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kubatura objętość, pojemność (zazw. w metrach sześciennych).
  kubiczny sześcienny.
  kubizm kierunek w plastyce powstały we Francji, obejmujący k. analityczny (od ok. 1906 do 1912 r.; rozczłonkowanie przedmiotu na płaszczyzny i formy geom., obserwowane niekiedy z różnych punktów widzenia jednocześnie) i k. syntetyczny (od 1912 do lat dwudziestych; arbitralny układ i stosunek wzajemny konturów i ich części na obrazie, często bez odniesienia się do przedmiotu a. jego struktury).
 

Etym. - łac. cubus 'sześcian' z gr. kýbos 'jp.; kostka do gry; kręg'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku