Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Ratskeller restauracja znajdująca się zazw. poniżej poziomu parteru, wzorowana na piwnicach nm. ratuszów miejskich, gdzie mieszczą się winiarnie a. piwiarnie.
 

Etym. - nm. 'piwnica (restauracja) ratuszowa'; Rat 'rada, zgromadzenie; radca'; Keller 'piwnica' z łac. cellarium 'spiżarnia; żywność' od cella 'pokoik; lamus; skład'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku