Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

air mail [wym. ee mejl] poczta lotnicza.
 

Etym. - ang. 'jw.'; air 'powietrze' z gr. aēr, zob. aero-; ang. mail 'poczta'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku