Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  efekt skutek, rezultat, wynik; wrażenie wywierane przez kogo a. co; fiz. zjawisko.
  efektywny skuteczny, sprawny; istotny, rzeczywisty.
  efektowny zwracający na siebie uwagę, uderzający; bijący w oczy (zwł. tanią, niewybredną) elegancją, urodą.
  efektor narząd (mięsień, gruczoł) reagujący na podniety nerwowe odbierane za pośrednictwem receptorów.
 

Etym. - późn.łac. effectivus 'skuteczny' z łac. effectus 'osiągnięcie; wynik' od efficere 'wykonać, dokonać; sporządzić', zob. eks-; ficere od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku