Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  spardek żegl. pokład na pomoście lekkiej konstrukcji nad głównym pokładem statku.
 

Etym. - ang. spar deck 'jw.'; spar 'słup; drąg'; deck 'pokład; pomost'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku