Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

poste restante [wym. post restãt] (okienko na poczcie, gdzie przechowuje się) opatrzone takim napisem listy i przesyłki, które adresaci odbierają osobiście w urzędzie pocztowym po podaniu swego nazwiska a. hasła.
 

Etym. - fr. 'poczta pozostająca; jw.'; poste 'poczta' z st.wł. posta 'stacja posłańców konnych; miejsce (rozstawnego) konia w stajni' od łac. positus p.p. od ponere, zob. pozycja; fr. rester '(po)zostać' z łac. restare 'jp.; zatrzymać się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku