Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wiktymologia prawn. dział kryminologii zajmujący się ofiarami przestępstwa.
 

Etym. - fr. victimologie; victime 'ofiara' z łac. victima; zob. -logia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku