Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  preludium muz. wstęp instrumentalny do niektórych form (np. do fugi, suity); samodzielna forma instrumentalna, oparta często na jednolitym materiale motywowym (Chopin, Skriabin, Debussy, Szymanowski); zwł. iron. zapowiedź, wstęp.
 

Etym. - śrdw.łac. praeludium 'przygrywka; prolog' z łac. praeludere 'wykonywać przygrywkę; poprzedzać (czym)' zob. pre-; ludere, zob. aluzja; por. interludium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku