Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cyrylica alfabetyczne pismo słowiań. oparte na gr. majuskule, powstałe na przełomie IX i X w. w Bułgarii, używane w części zabytków st.cerkiewno-słowiań. i in. (por. głagolica, grażdanka).
 

Etym. - od imienia św. Cyryla-Konstantego (ok. 827-869), brata św. Metodego (zm. ok. 885 r.); pismo to utworzył jeden z uczniów św. Cyryla (stąd nazwa).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku