Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cyrkulacja krążenie, obieg; ruch okrężny a. wielokierunkowy.
circa łac., [wym. c-irka] około; mniej więcej (skr. ca).
  cyrkumferencja żart. obwód (w pasie, osoby tęgiej).
  cyrkularz przest. okólnik, pismo okólne.
  cyrkuł dawn. (zwł. w byłym zaborze ros.) okręg miasta; komisariat policji.
 

Etym. - późn.łac. circulari 'ustawiać w koło' od łac. circulus, zob. cyrkiel; łac. circumferentia 'obwód' z circumferre 'obnosić; okrążać' od circus (zob. cyrkiel) + ferre, zob. ferować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku