Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  autodydakta dawn. samouk.
  autodydaktyka przest. samokształcenie.
  autoerotyzm zob. narcyzm.
  autokefalia niezależność krajowej prawosławnej organizacji kościelnej od zagranicznych władz duchownych.
autogestion [wym. otożestią] fr., dosł. samorządność, zarządzanie fabryką itd. przez komitety robotnicze.
  autohemoterapia med. zob. hemoterapia.
  autograf podpis własnoręczny; techn. samorejestrujący przyrząd pomiarowy.
 

Etym. - zob. aut-; dydaktyka; erotyzm; -graf-; hemo-; terapia; gr. kephalē, zob. -cefal(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku