Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  promenada przest. przechadzka; miejsce przeznaczone do spaceru, deptak; por. korso.
 

Etym. - fr. promenade 'jw.' od promener 'oprowadzać' z łac. prominare 'poganiać'; pro- 'naprzód'; minare 'poganiać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku