Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koniektura odtworzenie brakujących fragmentów uszkodzonego tekstu; przest. przypuszczenie, domniemanie, wniosek oparty na domyśle; dawn. (w l.mn.) przepowiednie.
 

Etym. - łac. coniectura 'domysł, przepowiednia' od conicere 'zrzucać do kupy; składać; domyślać się; wróżyć'; zob. kom-; iacere, zob. iniekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku