Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wersaliki druk. majuskuły, czcionki dużych liter alfabetu; por. kapitaliki.
  werset wiersz a. fragment tekstu (np. z Biblii a. z Koranu) stanowiący pewną całość (rytmiczną).
 

Etym. - nm. Versalien 'wersaliki' (od Vers 'wiersz; zwrotka') i fr. verset 'werset; ustęp' (od verse, zob. wers) z łac. versus, zob. wers.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku