Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rybonukleinowy kwas (RNA) - biol. składnik chromosomów, jąderka i cytoplazmy komórki, uczestniczący w komórkowej przemianie materii, jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych.
 

Etym. - ang. RNA, r(ibo)n(ucleic) a(cid) 'jw.'; n.łac. ribo- 'mający własności (a. budowę chem.) rybozy (tj. cukru prostego)'; zob. nukle-; acid 'kwas' z łac. acidus 'kwaśny; wstrętny' od acēre 'być kwaśnym'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku