Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  intonacja muz. rozpoczynanie przez jedną osobę śpiewu zbiorowego; muz. stopień precyzji w osiąganiu właściwej wysokości dźwięków, np. w śpiewie, na instrumentach smyczkowych (i. czysta, nieczysta); sposób akcentowania wyrazów, zdań, modulowania mowy i interpretacji (treści) wygłaszanego tekstu.
  intonować.
 

Etym. - łac. intonare 'grzmieć; krzyczeć'; zob. in- 2; tonus, zob. tonacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku