Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rewir obszar lasu nadzorowany przez leśniczego; rejon łowiecki; stoliki obsługiwane przez jednego kelnera; szpital w hitlerowskich obozach zagłady; przest. obwód, dzielnica miasta; (w byłym zaborze ros.) część cyrkułu policyjnego nadzorowana przez rewirowego.
 

Etym. - nm. Revier 'jp.' ze st.fr. rivère 'okolica położona nad wodą; strumień' z lud. łac. riparia, zob. Riwiera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku