Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komitadżi członek (a. członkowie) oddziałów zbrojnych wewn. macedońskiej org. rewolucyjnej, prowadzącej w XIX i na pocz. XX w. w Bułgarii i Macedonii walkę partyzancką przeciw Turkom, późn. na usługach reakcyjnych rządów.
 

Etym. - tur. komitadży 'buntownik; członek tajnej org. rewolucyjnej' od komita 'komitet rewolucyjny; tajna org.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku