Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tabu w społeczeństwach pierwotnych zakaz kultowy kontaktowania się z pewnymi przedmiotami, osobami a. dokonywania pewnych czynności dla uniknięcia kary ze strony sił nadprzyrodzonych; przedmiot, osoba, czynność objęte tym zakazem; przen. zakazany, nietykalny (zwł. ze względu na prawidła moralności, obyczaju, dobrego smaku a. na ryzyko związane z naruszeniem zakazu); por. totem.
 

Etym. - w jęz. Polinezyjczyków z wysp Tonga 'święty; przeklęty'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku