Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyna fiz. przest. jednostka siły; zob. niuton.
  dynamika siła, zdolność działania; ruch, żywość, energia; fiz. dział mechaniki traktujący o siłach powodujących zmiany ruchu (por. statyka); muz. natężenie siły dźwięków i jego zmiany w utworze.
  dynamit materiał wybuchowy, absorbent przepojony nitrogliceryną.
  dynamo(maszyna) przest. prądnica elektr.
 

Etym. - gr. dynamikós 'potężny' od dýnamis 'siła; władza'; por. aerodynamika; dynastia; superheterodyna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku