Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  idea myśl; filoz. bezpośredni przedmiot myśli (poznania), pojęcie, wyobrażenie; myśl przewodnia, twórcza; główna tendencja utworu; pomysł, koncepcja; pojęcie abstrakcyjne.
  idealizować przeceniać kogo, wybielać; przypisywać (komu, czemu) zalety, których ta osoba a. rzecz nie posiada; apoteozować, gloryfikować.
  idealizm kierunek filoz. zakładający pierwotność ducha, idei, świadomości i wtórność materii, przeciwstawny materializmowi.
  idealista pot. człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń; marzyciel, utopista.
  idealny niematerialny, duchowy, nierealny; wzniosły, szczytny, uduchowiony; doskonały, wzorowy.
  ideał doskonałość, najwyższy cel dążeń, pragnień; wzór, probierz; żart. osoba ukochana, uwielbiana.
 

Etym. - późn.łac. idealis 'idealny' od łac. idea 'prawzór; idea' z gr. 'kształt; wyobrażenie' od ideín 'widzieć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku